Ochotnicza Straż Pożarna w Galinach
  Historia
 


Ochotnicza Straż Pożarna w Galinach powstała 30 stycznia 1948r. Jednym z jej inicjatorów i pierwszym komendantem był druh Jan Borowski. Do grona pozostałych założycieli a jednocześnie pierwszych strażków należeli: Władysław Orzełek, Jan Matejunas, Ignacy Rodziewicz, Grzegorz Kiłyk, Alfons Mackiewicz, Jerzy Saliński, Edmund Sartanowicz, Witold Zdunek, Jan Kowgier, Aleksander Woronowski, Jan Niedziółka, Jan Homań, Wincenty Rodziewicz, Henryk Zasłona, Marian Wojeciechowski, Zygmunt Ludwiniak, Jan Prytuła, Stanisław Łunio.

Po zaadaptowaniu lokalu na remizę strażacką przystąpiono do wyposażenia w sprzęt i umundurowanie strażaków. Pierwszym wozem bojowym był zaprzęg konny z `sikawką` napędzaną siłą mięśni czterech strażków! Do zaprzęgu wyznaczona trzy pary koni miejscowych gospodarzy, druha Erazma Dyrki, Michała Węgiery i Jana Salińskiego.

Pierwszym urządzeniem mechanicznym była motopompa, która została znaleziona w jednej ze stodół w okolicznej wsi Krawczyki i przekazana zastępowi strażaków, ochotników z Galin.

Inicjacja zorganizowana, akcja ratownicza odbyła się już w roku założenia Jednostki i zakończyła się powodzeniem. Strażakom OSP udało się uratować od całkowitego zniszczenia oborę w Węgorytach. Do kolejnych poważnych interwencji galińskiego zastępu należały wyjazdy na pożary do Glitnowa, Krawczyk, Tyngi i Borek Sędrowskich. W tym okresie często występowały pożary lasów dlatego strażacy pełnili całodobowe dyżury na poddaszu remizy, odpoczywając na rozścielonym sianie.

Godny uwagi jest fakt, że w 1952r ówcześny komendant maszej jednostki druh Henryk Zasłona, został delegatem byłego woj. olsztyńskiego na I Krajowy Zjazd OSP w Warszawie.

Strażacy chętnie wspominają najbardziej nietypowe akcje w ciągu istnienia OSP w Galinach. Do takich należą m. in. zabezpieczenie drewnianych konstrukcji śluz i mostów przed krą, wyjazd do pożaru obory pana Wasiluka w dzień parafialnego odpustu w 1957r, gdzie ustalono, że ognień zaprószyły dzieci, które w ten sposób próowały `wykurzyć kwokę` z pomieszczenia! Na ten wyjazd zarekwirowano konie z postoju pana Bolesława Tomaszewskiego z Gromek.

Na przełomie lat 60/70 galiński odział OSP zasilali m. in. Czesław Gajło, Władysław Burda, Piotr Trochimiuk, Szczepan Gierach, Stanisław Symonowicz, Józef Kapanajko, Józef Kalinowski, Jerzy Mackiewicz, Losan Klaus, Feliks Gojło, Stanisław Matejunas, Aleksander Łunio oraz Henryk Saliński.

Nasza jednostka swój pierwszy wóz gaśniczy otrzymała w 1973r. Było to `Star 25` 2,5 Am 8/8. Z tej okazji zmodernizowano remizę i zainstalowano w niej elektryczne ogrzewanie. Kierowcą mechanikiem pojazdu został Jan Piechocki.

W tym okresie wzrasta poziom wyszkolenia i stan gotowości bojowej druhów z Galin. Są oni wzywani do największych pożarów i to nie tylko na terenie powiatu bartoszyckiego. Miejscowa jednostka bierze też udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe pozycje.

Maj 1986r to czas wielkich zmian: oddano do użytku lokal remizy strażackiej, która oprócz garażu, posiada magazyn paliw i smarów, zaplecze socjalne oraz świetlice. Jednostka otrzymuje również nowy wóz gaśniczy `Star 28` 2,5 M 8/8.

W 1992r strażacy z Galin byli wzywani do gaszenia pożarów lasów na Kurpiach, w rejonie Kadzidłowa i Myszyńca. Za tęakcję otrzymali list z podziękowaniem od Ministra Spraw Wewnętrznych- Pana Andrzeja Milczanowskiego.

Nasza jednostka OSP w roku 1996 weszła w skład Krajowego Sestemu Ratowniectwa Drogowego.

Uroczysty jubileusz 50-lecia działalniści Ochotniczej Straży Pożarnej w Galinach obchodzony był 29.05.1998r. Z tej okazji jednostka otrzymała sztandar i została odnaczona srebnym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez Prezesa Zarządu Głównego- Waldemara Pawlaka.

OSP w Galinach to wielokrotny mistrz zawodów sporotwo-pożarniczych gminy i powiatu, mistrz dwukrotny vice-mistrz woj. warmińsko-mazurskiego drużyny seniorów i juniorów.

Za swą działalność miejscowi druhowie zostali wielokrotnie nagradzani i wyróżniani odzznaczeniami państowymi, resortowymi i rejonowymi.

Na przełomie lat naczelinikami jednostki OSP w Galinach byli: Jan Borowski, Jan Matejunas, Henryk Zasłona, Szczepan Gierach, Stanisław Symonowicz, Horst Siwek, Stanisław Pelc i Bogusław Słupianek.

 
 
  Dziś na stronie był 13 odwiedzający!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja