Ochotnicza Straż Pożarna w Galinach
  Oznaczenia Samochodów
 Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych:

w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :

klasa lekka (L): do 7,5 t

klasa średnia : od 7,5 do 14 t

klasa ciężka (C): powyżej 14 t

w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,

kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,

kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.

G - gaśnicze:

 

M - motopompa [hl/min]

A - autopompa [hl/min]

B - zbiornik wody [m3]

Pr - proszkowy [kg]

Sn - śniegowy [kg CO2]

S - specjalne:

D - drabina [m]

H - podnośnik [m]

W - wężowy [m]

Z - cysterna [m3]

Dz - dźwig [t]

On - oświetleniowy [kW]

Kn - kontenerowy

Kw - kwatermistrzowski

Op - operacyjny

Dł - dowodzenia i łączności

San - sanitarny

Wys - wysokościowy

Wt - z wyposażeniem warsztatowym

T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych

P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi

Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

 

np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika

 

 

 
  Dziś na stronie był 9 odwiedzający!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja